Informacje

Informacje - Gabinet Ginekologiczny - Lubliniec

Cytologia płynna - LBC

Badanie cytologiczne jest podstawą profilaktyki raka szyjki macicy. Może być to cytodiagnostyka konwencjonalna lub też na podłożu płynnym.

Głównym celem skriningu raka szyjki macicy jest zmniejszenie ogólnej ilości przypadków tego typu raka oraz zmniejszenie śmiertelności poprzez lepsze wykrywanie i leczenie zmian przednowotworowych.

Cienkowarstwowa cytologia na podłożu płynnym LBC, (ang. Liquid Based Cytology) to nowa technika wykonywania przesiewowych badań w kierunku raka szyjki macicy. W stosunku do cytologii tradycyjnej jest bardziej czuła i dokładniejsza.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomenduje cytologię płynną, jako metodę zalecaną w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy.

Zalety cytologii płynnej:

 • Uzyskanie większej liczby i lepszej jakości komórek do diagnostyki
 • Zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu, zwiększająca skuteczność i wiarygodność badania
 • Ograniczenie liczby wyników nieczytelnych oraz fałszywie negatywnych
 • Dwukrotnie większa wykrywalność zmian śródnabłonkowych w stosunku do klasycznej cytologii
 • Możliwość wykonania dodatkowych badań z jednego wymazu tj.: DNA HPV, CINtec PLUS Cytology.

Badanie na obecność
wirusa HPV

Wirusy brodawczaka ludzkiego, w skrócie HPV (z ang. human papilloma virus) zaliczane są do rodziny Papillomaviridae i posiadają materiał genetyczny w postaci DNA. Obecnie znamy ponad 200 typów HPV.

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka wirusy brodawczaka ludzkiego dzieli się na HPV wysokiego i niskiego ryzyka.

HPV jest jedną z głównych przyczyn zachorowania na raka szyjki macicy. Zależność przyczynowa pomiędzy wirusem HPV a rakiem szyjki macicy została udokumentowana ponad wszelką wątpliwość przez Światową Organizacją Zdrowia. Dlatego badanie stwierdzające obecność wirusów HPV w obrębie szyjki macicy jest niezwykle ważne.

W trakcie takiego badania uzyskujemy odpowiedź na pytanie czy wirus jest obecny, z jakim typem wirusa mamy do czynienia oraz jak dalece jego obecność wpływa na komórki szyjki macicy - czyli czy mamy do czynienia z tzw infekcją przetrwałą, której skutki związane są bezpośrednio z procesem nowotworzenia w obrębie szyjki macicy.


Test CINtec PLUS
białko P16/Ki67

W przypadku obecności wirusa HPV o charakterze onkogennym, kolejnym badaniem, które pomaga nam w diagnostyce raka szyjki macicy, jest test: CINtec PLUS.
W trakcie ostrego zakażenia wysokoonkogennym wirusem HPV dochodzi do ekspresji genów wirusowych w dojrzałych komórkach nabłonka szyjki macicy oraz zaburzenia ich cyklu komórkowego. Dochodzi do niekontrolowanego namnażania się (proliferacji) komórek, czego odzwierciedleniem jest produkcja białek p16 i Ki 67 zwanych biomarkerami zakażenia. Obecność tych białek potwierdza nadmierną proliferacją komórkową. Test CINtec plus wykrywa oba te białka, co pozwala na wykrycie zmian rakowych na poziomie komórkowym na bardzo wczesnym stadium ich rozwoju.

Badanie charakteryzuje wysoka czułość i swoistość. Badanie p16/Ki-67 w połączeniu z badaniem cytologicznym, oraz badaniem HPV jest istotne w postawieniu jak najtrafniejszej diagnozy i interpretacji trudnych przypadków takich jak: ASCUS, LSIL, ASC-H czy zmiany gruczołowe. Najpełniejsza, najbardziej wiarygodna i najczulsza metoda badania w kierunku raka szyjki macicy to badanie cytologiczne w technologii płynnej (cytologia LBC) uzupełnione o badanie HPV i CINtec plus. Połączenie tych trzech badań diagnostycznych jest szczególnie istotne w przypadku otrzymania nieprawidłowego lub trudnego do interpretacji wyniku badania cytologicznego.


Biopsja aspiracyjna
endometrium

Biopsja aspiracyjna endometrium to mało inwazyjny zabieg, polegający na pobraniu fragmentu błony śluzowej macicy do badania histopatologicznego. Biopsja aspiracyjna endometrium polega na wprowadzeniu cienkiej, jałowej plastikowej rurki do jamy macicy przez kanał szyjki macicy, a następnie pobraniu fragmentów błony śluzowej macicy, poprzez wytworzenie podciśnienia.

Wskazania do zabiegu: przerost błony śluzowej endometrium, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, podejrzenie endometriozy.

Biopsja aspiracyjna endometrium w trybie gabinetowym, w przypadku powyższych wskazań, stanowi alternatywę dla bardziej inwazyjnego zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy, wykonywanego w warunkach szpitalnych, niejednokrotnie w narkozie.

Zabieg nie wymaga żadnego znieczulenia.


Hormonalne wkładki
wewnątrzmaciczne

To hormonalne systemy( Mirena, Kyleena, Jaydess) terapeutyczne o kształcie litery „T”, które po założeniu do jamy macicy uwalniają hormon – lewonorgestrel. Kształt litery „T” zapewnia dopasowanie systemu do jamy macicy. W pionowej części znajduje się pojemnik z lekiem, a do pętli w dolnym końcu podstawy systemu, przymocowane są dwie nitki, służące do usuwania wkładki z macicy.

Ten system antykoncepcyjny jest stosowany nie tylko w celu zapobiegania ciąży, ale stanowi bardzo dobrą metodę leczenia nadmiernych krwawień miesiączkowych niewiadomego pochodzenia, związanych z endometriozą, adenomyozą oraz z mięśniakami macicy.


Wulwodynia

Wulwodynia to schorzenie definiowane jako uczucie dyskomfortu w okolicy sromu, najczęściej opisywane jako piekący ból pojawiający się mimo braku zmian patologicznych lub jawnych klinicznie zaburzeń neurologicznych. Częstotliwość występowania wulwodynii podawana przez badaczy sięga nawet 20% kobiet! Liczba zachorowań jest najwyższa przed 25 rokiem życia, ale wulwodynia dość często występuje również u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Dyskomfort towarzyszący wulwodynii dotyczy sromu, pochwy, ale także odbytnicy i układu moczowego. Wulwodynia bardzo często współistnieje z przewlekłymi infekcjami pęcherza moczowego i cewki moczowej, bólami w obrębie miednicy mniejszej, stanami obniżonego nastroju a nawet depresji. Jest schorzeniem uniemożliwiającym normalne, prawidłowe współżycie.


Pessary dopochwowe

Pessaroterapia to metoda, którą stosuje się głównie jako:

 • metodę leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego
 • skuteczny sposób leczenia nietrzymania moczu
 • ochronę przed wczesnym porodem, spowodowanym niewydolnością szyjki macicy (krążki na szyjkę macicy)

Pessaroterapia pozwala w wielu przypadkach uniknąć leczenia operacyjnego, wykonać zabieg operacyjny w późniejszym terminie, wspomagać leczenie operacyjne oraz zabiegi laseroterapii, a w przypadku niewydolności cieśniowo-szyjkowej szyjki macicy u ciężarnych, stanowi alternatywne leczenie dla szwu szyjkowego.

Najczęściej w przypadku zaburzeń statyki narządu rodnego stosowane są pessary kostkowe, ale wykorzystuje się również pessary pierścieniowe.


Tampony conatm

Tampony dopochwowe w kształcie cylindrycznym stosuje się do leczenia wysiłkowego lub mieszanego (wysiłkowego i naglącego) nietrzymania moczu oraz różnych stopni wypadania pochwy i macicy. Działają również w przypadku trudności w oddawaniu moczu.

Czasami tampony są skuteczne u chorych po nieudanych operacjach, gdy zrosty w pochwie uniemożliwiają zastosowanie innych metod. Tampony często stosuje się doraźnie, w okresie przygotowania do zabiegów naprawczych, ale w niektórych sytuacjach mogą być jedyną możliwą metodą leczenia.


Histeroskopia

To dość często zlecany w gabinecie zabieg. Histeroskopia to nowoczesna metoda diagnostyczno - operacyjna, umożliwiająca rozpoznawanie i leczenie nieprawidłowości w obrębie kanału szyjki macicy i jamy macicy.

W ostatnich latach stała się rutynową metodą w diagnostyce patologii jamy macicy, takich jak polipy, mięśniaki, ciała obce, zrosty, wewnątrzmaciczne, wady macicy i inne. W trakcie histeroskopii istnieje możliwość operacyjnego leczenia wyżej wymienionych zmian.

Technika zabiegu polega na wprowadzeniu przez pochwę do jamy macicy histeroskopu (urządzenie o średnicy 4-8 mm) zawierającego układ optyczny i kanał roboczy, umożliwiający wprowadzenie narzędzi operacyjnych. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Dotychczasowe zabiegi np. abrazja jamy macicy, nie pozwalają na „wzrokową” ocenę nieprawidłowości, a tym samym stwarzają możliwość pominięcia niepokojących zmian, często umiejscowionych w trudno dostępnych miejscach, np. w okolicy ujść jajowodów.

U wszystkich kobiet z zaburzeniami miesiączkowania, zwłaszcza w okresie okołomenopauzalnym najważniejszym celem diagnostyki jest wykluczenie lub wczesne wykrycie raka i stanów przednowotworowych.

Należy podkreślić, że u 90% kobiet pierwszym i jedynym objawem rozrostu endometrium jest nieprawidłowe krwawienie. Dlatego też bez względu na wiek pacjentki, wystąpienie takich objawów jak:

 • nadmierne krwawienia,
 • międzymiesiączkowe plamienia,
 • krwawienia występujące po kilkumiesięcznej przerwie,
 • oraz nieprawidłowy obraz endometrium w badaniu ultrasonograficznym,

jest podstawowym wskazaniem do wykonania hisieroskopii. Z innych wskazań należy wymienić diagnostykę niepłodności i niemożność donoszenia ciąży.