Zakres usług

Zakres usług /

Diagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna

Celem diagnostyki prenatalnej jest badanie płodu. Zasadniczym narzędziem służącym ocenie płodu jest ultrasonografia. Dzięki zaawansowanym technikom ultrasonograficznym możemy ocenić anatomię oraz stan płodu. Oceniając tzw markery ultrasonograficzne wad genetycznych, jesteśmy w stanie ocenić ryzyko występowania patologii genetycznych.

Dzięki badaniom prenatalnym nieinwazyjnym oraz inwazyjnym, nie tylko diagnozujemy schorzenia płodów, ustalamy ich genotyp, ale również możemy prowadzić wewnątrzmaciczną terapię płodu, dając wielu dzieciom szansę na przeżycie, a ich rodzicom i lekarzom przygotowanie odpowiednich warunków porodu i leczenia postnatalnego.

Diagnostyka Prenatalna - Zakres usług - Ginekolog - Lubliniec
Zakres usług - Diagnostyka prenatalna - Specjalista Ginekolog-Położnik

Diagnostykę prenatalną dzielmy na diagnostykę:

Diagnostyka-prenatalna-nieinwazyjna-ginekolog-Lubliniec

nieinwazyjną

Diagnostyka-prenatalna-inwazyjna-ginekolog-Lubliniec

inwazyjną

Diagnostyka nieinwazyjna:

W gabinecie badania prenatalne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Fetal Medicine Foundation oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Badanie składa się
z następujących elementów:

BADANIE I TRYMESTRU:

 • badanie usg z oceną; markerów patologii genetycznych, anatomii płodu włącznie ze wstępną oceną anatomii serca płodu
 • test PAPPA ( badanie biochemiczne)
 • kalkulacja ryzyka występowania patologii genetycznej u płodu z wykorzystaniem programu ASTRAIA , certyfikowanego przez Fetal Medicine Foundation
 • kalkulacja ryzyka występowania stanu przedrzucawkowego (nadciśnienia w ciąży)
 • pełna dokumentacja badania w formie pisemnej oraz fotograficznej

BADANIE II oraz III TRYMESTRU CIĄŻY:

 • badanie usg płodu z oceną anatomii wszystkich narządów płodu, oceną serca
 • kalkulacja ryzyka występowania patologii genetycznej również z wykorzystaniem programu certyfikowanego przez FMF
 • kalkulacja ryzyka występowania stanu przedrzucawkowego (w trakcie badania II trymestru)
 • ocena blizny po cięciu cesarskim
 • ocena łożyska
 • ocena stanu płodu , przyrostu masy ciała płodu, ilości wód płodowych

TEST WOLNEJ JEDNOSTKI DNA PŁODU
Z KRWI MATKI:

To bezpieczne badanie pozwalające ocenić materiał genetyczny płodu. DNA płodu znajduje się we krwi ciężarnej. Dzięki wysokospecjalistycznym technikom laboratoryjnym, można z próbki krwi pobranej od ciężarnej uzyskać DNA płodu i je ocenić. Badanie można wykonać na każdym etapie ciąży powyżej 10 tygodnia, jest bezpieczne dla płodu i matki.

Wszystkie procedury
diagnostyki nieinwazyjnej
wykonywane są w gabinecie.

badanie-usg-diagnostyka-nieinwazyjna-ginekolog-lubliniec

Diagnostyka inwazyjna:


To diagnostyka, której celem jest uzyskanie materiału genetycznego płodu z płynu owodniowego (AMNIOPUNKCJA) lub kosmówki (BIOPSJA KOSMÓWKI).
Jednym z zabiegów zaliczanych do tej grupy jest KORDOCENTEZA, zabieg nakłucia pępowiny dzięki, któremu można zbadać krew płodu.

Badania inwazyjne
wykonuje się
z określonych wskazań.