Zakres usług

Zakres usług /

Położnictwo

Położnictwo

  • Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
  • Monitorowanie płodów w ciążach fizjologicznych oraz w ciążach obciążonych cukrzycą, nadciśnieniem, toczniem, konfliktem serologicznym, hypotrofią, po poronieniach i ciążach obciążonych innymi patologiami
  • Badania dopplerowskie
  • KTG