Zakres usług

Zakres usług /

Uroginekologia

Uroginekologia

  • Diagnostyka i terapia nietrzymania moczu
  • Diagnostyka i terapia zaburzeń statyki narządu rodnego
  • Ultrasonografia uroginekologiczna z oceną przyczyn nietrzymania moczu
  • Ultrasonografia przezkroczowa z oceną zaawansowania zaburzeń statyki narządu rodnego
  • Planowanie terapii zaburzeń statyki narządu rodnego oraz wysiłkowego nietrzymania moczu
  • Współpraca z renomowanym i referencyjnym ośrodkiem w zakresie terapii operacyjnej zaburzeń statyki narządu rodnego, nietrzymania moczu, w zakresie pogłębionej diagnostyki i kompleksowego leczenia schorzeń uroginekologicznych, https://surkont.pl/
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń jajników
  • Pessaroterapia -dobór pessarów kostkowych i pierścieniowych
  • Dobór i planowanie leczenia tamponami Contam